Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) kan gi stønad til utgifter til undersøkelse og behandling hos logoped.
Viken Logopedtjeneste AS har en rammeavtale med HELFO. Det vil si at HELFO kan dekke dine utgifter til logoped dersom det offentlige ikke har et tilbud om logoped.

Dersom HELFO ikke dekker dine utgifter til logoped, betaler du time for time. Viken Logopedtjeneste AS følger
HELFO sine takster for logopedtjenester.

Takstene for logopedtjenester endres 1.juli hvert år.

Se priser her

Timer som ikke avbestilles innen 24 timer før avtale vil bli fakturert.