Mønsteravtale med HELFO

Støtte/trygderefusjon fra HELFO:
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) kan gi stønad til utgifter til undersøkelse og behandling for språkvansker, talevansker, stemmevansker og svelgevansker hos logoped.
Viken Logopedtjeneste har en rammeavtale med HELFO. Det vil si at HELFO kan dekke dine utgifter til logoped dersom det offentlige ikke har et tilbud om logoped, og du har en diagnose som er innenfor de kravene som HELFO stiller.

Dersom kommunen ikke kan tilby den hjelpen du har krav på, kan det søkes om støtte fra HELFO for å få full støtte til logopedbehandling.

For å få stønad fra HELFO må en få en henvisning fra lege/legespesialist. Stønaden fra HELFO gis etter fastsatte satser. (https://helsenorge.no/behandlere/behandling-hos-
logoped-eller-audiopedagog
).

Du kan ta med henvisning fra spesialist / lege i papirformat.

Viken logopedtjeneste kan hjelpe til med søknadsprosessen.

Ta kontakt med meg for å avtale time eller ved eventuelle spørsmål.

Priser:
Viken Logopedtjeneste følger HELFO sine takster for logopedtjenester.
Dersom HELFO ikke dekker dine utgifter til logoped, betaler du time for time.

Timer som ikke avbestilles innen 24 timer før avtale vil bli fakturert.

Takstene for logopedtjenester endres 1.juli hvert år.

Se priser her