Logoped MNLL Mari Elisabeth Kvarme

Jeg har jobbet flere år som logoped ved Drammen sykehus
– avdeling for rehabilitering, habilitering og nevrologi.
Fra jobben på Drammen sykehus har jeg fått mye erfaring
med å jobbe med kartlegging og behandling av talevansker
og svelgevansker hos personer med ulike typer nevrologiske
sykdommer(Parkinson, ALS, MS, Guillian Barre, hjernesvulst o.l. ).