Logoped MNLL Mari Elisabeth Kvarme

Jeg har tidligere jobbet som logoped ved Drammen sykehus – avdeling for rehabilitering, habilitering og nevrologi. Fra jobben på Drammen sykehus har jeg fått mye erfaring med å jobbe med kartlegging og behandling av talevansker og svelgevansker hos personer med ulike typer nevrologiske sykdommer(Parkinson, ALS, MS, Guillian Barre, hjernesvulst o.l. ). Jeg har også
jobbet mye med personer som har fått hjerneslag og ulike logopediske vansker; som afasi, taleapraksi, oralapraksi, dysartri, stemmevansker, facialisparese, taleflytvansker/stamming og dysfagi.

Jeg har erfaring med å veilede/undervise klienter, pårørende og fagpersoner.

Jeg har en bachelor i psykologi fra Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet(NTNU) i Trondheim og en master i logopedi fra Universitetet i Bergen(UIB). Masteroppgaven hadde tittelen «Logopediske vansker etter akutt iskemisk hjerneslag i ung alder og helserelatert livskvalitet». Masteroppgaven inngikk som en del av forskningsprogrammet Norwegian Stroke in the Young Study (NOR-SYS).
Jeg har tidligere jobbet i barnehage, ved sykehjem og ved Finstadtunet rehabilitering. Deltar aktivt på kurs, nettverk og konferanser, og er veldig opptatt av, og interessert i, å holde meg oppdatert innenfor det logopediske fagfeltet.

Medlem av Norsk Logopedlag (MNLL)

Stiftet Viken logopedtjeneste AS 05.11.2017

Personvern

Mine sertifiseringer/kurs:

 • LSVT-LOUD (for stemmebehandling)
 • MDTP, The McNeill Dysphagia Therapy Program (for behandling av svelgevansker)
 • Talk Tools (for munnmotorisk trening)
 • Restart DCM (for stammebehandling)
 • PALPA (for kartlegging av afasi), psykolingvistisk testbatteri laget med tanke på å avdekke språklig funksjon hos
  personer med afasi
 • Letsip (verktøy for munnmotorisk trening)
 • MASA-The Mann Assessment of Swallowing Ability, et klinisk kartleggingsverktøy ved dysfagi
 • PAS – (Piktografisk- Artikulatorisk Symbolsystem)
 • NOT-S (Nordisk Orofacial Test-Screening)
 • CELF-4 (for språkutredning av barn og unge)
KONTAKT VIKEN LOGOPEDTJENESTE