Afasi er språkvansker som oppstår som følge av sykdom eller skade i hjernen. Språkvansken kan gi vansker med å bruke og å oppfatte språk, og vansker med å lese og skrive. Det kan være vanskelig å finne og uttale ord og vanskelig å forstå det andre sier. Hjerneslag er den vanligste årsaken til afasi, men også hodeskader, hjernesvulster og andre sykdommer kan føre til afasi.

Afasi skyldes som regel en skade i språksenteret i hjernen, i venstre hjernehalvdel. En kan få ulike typer afasi utifra hvor stor skaden i hjernen er og hvor skaden sitter.

Gode råd i kommunikasjonen som er hentet fra heftet “Hva er afasi?”, skrevet av Eli Qvenild:

 • Bruk god tid
 • Sørg for ro i rommet (sett ned lyden på TV, slå av mobilen o.l.)
 • Unngå at flere personer snakker samtidig
 • Ha god øyekontakt
 • Gi tid til å oppfatte og til å svare
 • Snakk tydelig og i enkle setninger
 • Still enkle ja/nei-spørsmål (NB! noen forveksler disse svarordene)
 • Eventuelt skrive enkle beskjeder, f.eks. klokkeslett
 • Bruk hjelpemidler ved samtaler (bilder, kalender, kart osv.)
 • Bruk tydelig kroppsspråk
 • Ikke late som om du forstår, hvis du ikke gjør det
 • Vis tålmodighet
 • Bekrefte og oppsummere for å få en felles forståelse

Personer med afasi kan ofte ha behov for intensiv og langvarig språkrehabilitering hos logoped. Når en har fått afasi har en rett til språktrening. Dette er hjemlet både i opplæringsloven (§ 4A-2) og i folketrygdloven (§ 5-10).

Hos en logoped vil man få trening i å bruke språket, snakke, lese og skrive. Det er viktig å komme raskt i gang med språktrening hos logoped, for å dra nytte av hjernens plastisitet og spontanbedringen i løpet av de første ukene etter at en skade har oppstått.

Kilde: Afasi.no

KONTAKT VIKEN LOGOPEDTJENESTE