Stemmevansker kan skyldes sykdom, skade eller feil bruk av stemmen. En skiller gjerne mellom organiske stemmevansker og funksjonelle stemmevansker.
Taleflytvansker er et samlebegrep for stamming og løpsk tale. Stamming kjennetegnes av ulike former for rytmeforstyrrelser i talen, som forlengelser
Dysartri er et samlebegrep for flere typer talevansker. Talevanskene skyldes lammelse, svekkelse eller manglende koordinering av talemusklene. Talevanskene kan gi
Taleapraksi er talevansker som oppstår når hjernen gir feil signaler til musklene i lepper, munn og svelg. Da har en
Afasi er språkvansker som oppstår som følge av sykdom eller skade i hjernen. Språkvansken kan gi vansker med å bruke