TalkTools består av ulike munnmotoriske verktøy. Verktøyene i kombinasjon med ulike øvelser kan fremme muskelaktivitet i spise-og talemuskulaturen.  En trener på plassering av tungen, kjeven og leppene.

Metoden kombineres med annen logopedisk behandling.

Barnas Språksenter er eneleverandør av TalkTools i Norge.

TalkTools hjelpemidler dekkes for personer under 26 år av NAV.

Logoped i Viken logopedtjeneste AS har sertifisering i TalkTools nivå 1.

KONTAKT VIKEN LOGOPEDTJENESTE