Restart- DCM er et behandlingsprogram for barnehagebarn som stammer.

Restart-DCM bygger på «kapasitet-og-krav»-modellen (DCM, Demands and capacities model).

Restart-DCM er en metode som har fokus på å redusere krav til barnets taleflyt. En jobber for å skape et flytskapende miljø og når dette er etablert, så kan man jobbe med å styrke barnets kapasitet. Miljøet rundt barnet blir veiledet slik at foreldre/barnehagepersonell og andre i barnets miljø kan tilegne seg flytskapende ferdigheter.

Behandlingen følger et stegvis forløp.

KONTAKT VIKEN LOGOPEDTJENESTE