LSVT-LOUD (Lee Silverman Voice Treatment) er en svært intensiv stemmetreningsmetode som er spesielt utviklet for personer med Parkinson sykdom, men stemmetreningsmetoden kan også brukes ved MS og hjerneslag. Metoden er forskningsbasert og den har vist effekt på personer med Parkinson sykdom. Treningen foregår over 4 uker med 4 logopedtimer i uka. Klienten får i tillegg hjemmeoppgaver som det er viktig at stemmeklienten gjennomfører for å få et godt utbytte av metoden.

I metoden er det fokus på å øke stemmestyrken og å øke klientens bevissthet rundt egen stemmestyrke. Personer med Parkinson sykdom har en tendens til å snakke med en svakere stemmestyrke etterhvert som sykdommen utvikler seg, uten at en selv er klar over dette. Behandlingen går ut på å bevisstgjøre klienten på dette og trene på konkrete øvelser. Metoden har fokus på stemmestyrke, det å snakke HØYT med god stemmekvalitet, men metoden kan også gi bedret artikulasjon, taletempo, pust og ansiktsmimikk.

Logoped i Viken logopedtjeneste AS har sertifisering i LSVT-LOUD og tilbyr stemmetreningsmetoden til personer med Parkinson sykdom som er motiverte for å gjennomføre et intensivt treningsopplegg og som mestrer programmet. Stemmetreningsmetoden krever mye egeninsats og motivasjon hos stemmeklienten.

KONTAKT VIKEN LOGOPEDTJENESTE