Logoped MNLL Mari Elisabeth Kvarme
Jeg er utdannet logoped ved Universitetet i Bergen. Jeg har tidligere jobbet
som logoped ved sykehuset i Drammen. Jeg har erfaring med å jobbe med
voksne med nevrologiske sykdommer og personer som har fått logopediske
vansker etter akutt hjerneslag.

Jeg arbeider med klienter i Drammen og Nedre Eiker kommune som har
vansker med språk, tale, stemme og/eller svelging.
Behandlingen foregår hjemme hos klienten.

Medlem av Norsk Logopedlag (MNLL)
Viken logopedtjeneste AS hjelper deg med kommunikasjonsvansker og
svelgevansker og tilbyr private logopediske tjenester tilpasset individuelle
behov.

Test-, utrednings- og behandlingskompetanse med spesiell vekt på voksne.

KONTAKT VIKEN LOGOPEDTJENESTE