Taleflytvansker er et samlebegrep for stamming og løpsk tale.
Stamming kjennetegnes av ulike former for rytmeforstyrrelser i talen, som
forlengelser av språklyder, gjentagelser av småord, stavelser og språklyder og
blokkeringer (stopp i lyd- og/eller luftutslipp).

NIFS(Norsk interesseforening for stamme) er en landsomfattende organisasjon
for personer som stammer og/eller har løpsk tale.

Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon.

KONTAKT VIKEN LOGOPEDTJENESTE