Svelgevansker/dysfagi er ikke en sykdom i seg selv, men det er et symptom på en annen sykdomstilstand. Årsaker til svelgevansker kan være hjerneslag, traumatiske hodeskader, hjernesvulst, kreft, kirurgiske inngrep, progredierende nevrologiske sykdommer som Parkinsons, MS og ALS, eller demens.

Svelge-og spisevanskene skyldes som oftest at musklene i munnen og/eller svelget er svekket.

Ulike tegn på svelgevansker er:

 • Lekkasje av mat og drikke fra munnen
 • Problemer med å igangsette svelging
 • Hoste før, under, eller etter svelging
 • Uren stemmekvalitet under og/eller etter inntak av mat og drikke
 • Vekttap
 • Forlengede måltider
 • Langsom bearbeiding av maten
 • Vansker med å føre maten bakover til svelget
 • Klumpfølelse/opphopningsfølelse
 • Sikling/økt slimproduksjon
 • Luftveisinfeksjoner/aspirasjonspneunomier

Svelgevanskene kan noen ganger bedres nokså raskt, etter noen få uker, men av og til kan svelgevanskene være vedvarende eller progredierende avhengig av diagnose.

En logoped kan kartlegge svelgevanskene i samarbeid med annet helsepersonell og gi øvelser for å styrke musklene i munnen og teknikker og råd som kan gjøre det enklere å svelge riktig. Ofte kan det være lettere å svelge riktig da drikken har en tykkere konsistens og maten blir ofte lettere å svelge og tygge da den er most.

KONTAKT VIKEN LOGOPEDTJENESTE