TalkTools består av ulike munnmotoriske verktøy som er produsert av et amerikansk firma. Øvelsene skal fremme muskelaktivitet i spise-og talemuskulaturen og øvelsene er bygd opp i et hierarki. Logopediske verktøy(TalkTools) eller Oral Placement Therapy(OPT) er en metode der en kombinerer bruk av taktile, auditive og visuelle stimuli i logopedbehandlingen. En trener på riktig plassering av tungen, kjeven og leppene da en skal produsere språklyder.

Metoden kan i kombinasjon med annen logopedisk behandling, være nyttig for personer som har hatt hjerneslag, personer med Down syndrom, Cerebral parese(CP), dyspraksi og/eller apraksi.

Barnas Språksenter er eneleverandør av TalkTools i Norge.

TalkTools hjelpemidler dekkes for personer under 26 år av NAV.

Logoped i Viken logopedtjeneste AS har sertifisering i TalkTools nivå 1.

Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon

KONTAKT VIKEN LOGOPEDTJENESTE