MDTP, The McNeill Dysphagia Therapy Program er behandlingsprogram for
svelgevansker hos voksne med kronisk dysfagi, som fokuserer på å styrke hele
svelgeprosessen. Metoden bygger på grunnleggende treningsprinsipper.
Behandlingsprogrammet er intensivt og krevende, så programmet egner seg
ikke for alle. Det er ikke en behandlingsmetode for slagpasienter i akuttfasen.

Logoped i Viken logopedtjeneste AS har sertifisering i The McNeill Dysphagia
Therapy Program.

KONTAKT VIKEN LOGOPEDTJENESTE