Svelgevansker/ Dysfagi
Svelgevansker/dysfagi er ikke en sykdom i seg selv, men det er et symptom på en annen sykdomstilstand. Årsaker til svelgevansker
Read more.
Restart DCM (for stammebehandling)
Restart- DCM er et behandlingsprogram for barnehagebarn som stammer. Restart-DCM bygger på «kapasitet-og-krav»-modellen (DCM, Demands and capacities model). Restart-DCM er
Read more.
MDTP, The McNeill Dysphagia Therapy Program (for behandling av svelgevansker)
MDTP, The McNeill Dysphagia Therapy Program er behandlingsprogram for svelgevansker hos voksne med kronisk dysfagi, som fokuserer på å styrke
Read more.
LSVT-LOUD (Stemmetrening)
LSVT-LOUD (Lee Silverman Voice Treatment) er en svært intensiv stemmetreningsmetode som er spesielt utviklet for personer med Parkinson sykdom, men
Read more.