Svelgevansker/dysfagi er ikke en sykdom i seg selv, men det er et symptom på en annen sykdomstilstand. Årsaker til svelgevansker
Restart- DCM er et behandlingsprogram for barnehagebarn som stammer. Restart-DCM bygger på «kapasitet-og-krav»-modellen (DCM, Demands and capacities model). Restart-DCM er
MDTP, The McNeill Dysphagia Therapy Program er behandlingsprogram for svelgevansker hos voksne med kronisk dysfagi, som fokuserer på å styrke
LSVT-LOUD (Lee Silverman Voice Treatment) er en svært intensiv stemmetreningsmetode som er spesielt utviklet for personer med Parkinson sykdom, men