Om Viken Logopedtjeneste

Viken Logopedtjeneste er en nyetablert virksomhet som tilbyr private logopediske tjenester tilpasset individuelle behov. Logoped i Viken Logopedtjeneste er medlem av Norsk Logopedlag (MNLL) og består av Logoped MNLL Mari Kvarme som har jobbet flere år som logoped ved Drammen sykehus – avdeling for rehabilitering, habilitering og nevrologi. Viken Logopedtjeneste tar i mot klienter i Drammen og Nedre Eiker kommune som har vansker med språk, tale, stemme og/eller svelging. Behandlingen foregår hjemme hos klienten. Test-, utrednings- og behandlingskompetanse med spesiell vekt på voksne. Les mer
LSVT-LOUD
LSVT-LOUD (Lee Silverman Voice Treatment) er en svært intensiv stemmetreningsmetode som er spesielt utviklet for personer med Parkinson sykdom, men stemmetreningsmetoden kan også brukes ved MS og hjerneslag.
Les mer
MDTP
MDTP (The McNeill Dysphagia Therapy Program) er behandlingsprogram for svelgevansker hos voksne med kronisk dysfagi, som fokuserer på å styrke hele svelgeprosessen. Metoden bygger på grunnleggende treningsprinsipper.
Les mer

Logoped

Møt personen som kan hjelpe deg med kommunikasjonsvansker og svelgevansker

Kontakt

Adresse
Buskerudveien 217 C 3027 Drammen
* Husk: Unngå sensitiv informasjon i kontaktskjemaet/e-post
E-mail: kontakt@vikenlogopedi.no Phone: 92 33 87 99