Fagkunnskap
Behandlingsmetoder
Erfaring
Talktools
TalkTools eller Oral Placement Therapy(OPT) er en metode der en bruker taktile stimuli i tillegg til auditive og visuelle stimuli i behandlingen. En trener plassering av tungen, kjeven og leppene da en skal produsere språklyder.
Les mer
MDTP
MDTP (The McNeill Dysphagia Therapy Program) er behandlingsprogram for svelgevansker hos voksne med kronisk dysfagi, som fokuserer på å styrke hele svelgeprosessen. Metoden bygger på grunnleggende treningsprinsipper.
Les mer
LSVT-LOUD
LSVT-LOUD (Lee Silverman Voice Treatment) er en svært intensiv stemmetreningsmetode som er spesielt utviklet for personer med Parkinson sykdom, men stemmetreningsmetoden kan også brukes ved MS og hjerneslag.
Les mer

Logoped

Møt personen som kan hjelpe deg med kommunikasjonsvansker og svelgevansker

Kontakt

Adresse
Buskerudveien 217 C 3027 Drammen
* Husk: Unngå sensitiv informasjon i kontaktskjemaet/e-post
E-mail: kontakt@vikenlogopedi.no Phone: 92 33 87 99